DOPIS: Přestaňte prosím s kyselými hrozny

 (Getty Images) (Getty Images)

Vaše Úvodník z 13. ledna o státním důchodovém systému pro zaměstnance je trochu zavádějící.

Revue opět bije na buben daňového poplatníka, který je odpovědný za příjemce důchodu PERS. Ano, daňoví poplatníci pomáhají financovat důchodový systém. Nepřipomínáte však svým čtenářům, že všichni příjemci nejen platili do PERS, tedy financují své vlastní důchody, ale také platí daně, když pobírají důchod.Je také důležité poznamenat, že tato veřejná pracovní místa jsou dostupná všem, kteří jsou kvalifikovaní k výkonu těchto povinností. Ti, kteří se rozhodli pracovat v soukromém sektoru, tak učinili podle vlastního výběru. Přestaňte prosím s kyselými hrozny.